info@twicz.cz info@twicz.cz

E-shop

Úvodní stránka E-shop Československo 2000 - 1901 Stříbrné mince Mince a medaile Pamětní stříbrná mince, 100Kčs Sté výročí založení Muzeální slovenské společnosti stand

Pamětní stříbrná mince, 100Kčs Sté výročí založení Muzeální slovenské společnosti stand

739 Kč (včetně DPH)
611 Kč (bez DPH)

Koupit Rezervovat

Muzeální slovenská společnost – slovenská vědecká společnost založená v roce 1893 v Martině. Jejím hlavním zakladatelem a prvním předsedou se stal přírodovědec a katolický kněz Andrej Kmeť.

Cílem společnosti, která sdružovala sběratele různých oborů, bylo vytvoření národního muzea a knihovny. Tyto instituce měly shromažďovat, ochraňovat a zpřístupňovat veřejnosti předměty kulturního a duchovního významu, vztahující se ke Slovensku. Nejvyšším orgánem MSS byla valná shromáždění, která se konala každý rok v srpnu v Martině. Svojí činností společnost později navázala na zrušenou Matici slovenskou (1895). Od roku 1896 vydávala Sborník MSS a o dva roky později začal vycházet Časopis MSS.

Působení Muzeální slovenské společnosti i její vydavatelskou činnost narušila první světová válka.

V poválečném období se společnost přestěhovala do nově postavené reprezentativní budovy v Martině. V roce 1927 byl snížen limit svazků v držení knihovny MSS ve prospěch znovuobnovené Matice slovenské. Po druhé světové válce začal význam Muzeální slovenské společnosti upadat a v roce 1960 byla zrušena. O její nashromážděný sbírkový fond a archivy se podělilo převážně Slovenské národní muzeum se Státním slovenským ústředním archívem.

Činnost Muzeální slovenské společnosti byla obnovena v den stého výročí jejího založení 24. dubna 1993.

Vykupujeme produkty, jejichž prodej zprostředkujeme. V případě mincí po individuální dohodě zajišťujeme jejich zpětný prodej.

Nominál 100 KČS
Materiál Ag 700/1000
Provedení Stand
Hmotnost 13 g
Průměr 31 mm
Hrana Vroubkovaná
Náklad 35860 ks
Autor Jarmila Truhlíková-Spěváková
Emise leden 1993
Emitent Česká národní banka
Ražba Mincovna Kremnica